Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Прашалник Прашалник
2018-06-08

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
prEN 61169-64:2018
Радиофреквентни конектори - Дел 64: Секција спецификација за RF коаксијални конектори со внатрешен дијаметар на надворешниот проводник од 0.8 mm - карактеристична импеданса 50 Ω (Вид-0.8)
Radio Frequency Connectors - Part 64: Sectional specification for RF coaxial connectors with 0.8 mm inner diameter of outer conductor - characteristic impedance 50 Ω (type-0.8)
ИСРМ ТК 21
2018-07-30
2018-11-01
EN 62026-2:2013/prA1:2018
Нисконапонска расклопна опрема - Интерфејс помеѓу контролер и уред (CDIs)
Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)
ИСРМ ТК 31
2018-06-30
2018-10-01
prEN 62386-220:2018
Дигитален адресибилен светлосен интерфејс - Дел 220: Посебни барања за контролна опрема - Работа со централизирано еднонасочно напојување за нужно осветление (тип на уред 19)
Digital addressable lighting interface - Part 220: Particular requirements for control gear - Centrally Supplied DC Emergency Operation (device type 19)