Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 18
2017-12-30
2018-02-01
EN ISO 4064-5:2017
Водомери за ладна и топла питка вода- Дел 5 Барања за вградување
Water meters for cold potable water and hot water - Part 5: Installation requirements (ISO 4064-5:2014)
ИСРМ ТК 21
2017-12-30
2018-04-01
EN 62423:2012/prAA:2017
Прекинувачи од тип F и тип B кои реагираат на струја на грешка, со и без вградена прекуструјна заштита за примена во домаќинства и слично
Type F and type B residual current operated circuit-breakers with and without integral overcurrent protection for household and similar uses
ИСРМ ТК 40
2017-12-30
2018-02-01
EN 1991-1-3:2003/A1:2015
Еврокод 1: Дејствија на конструкции – Дел 1-3: Општи дејствија – Оптоварување од снег
Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads