Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 21
2018-03-30
2018-07-01
prEN 61169-61:2018
Прибори за радио - фреквенции и коаксијални кабли - Дел 61:Секциска спецификација за RF коаксијални конектори со внатрешен дијаметар од 9.5 mm на надворешниот проводник со брзо заклучувачки спој, серии Q4.1-9.5
Radio-frequency connectors - Part 61: Sectional specification for RF coaxial connectors with 9.5mm inner diameter of outer conductor with quick lock coupling,series Q4.1-9.5
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
CEN/TR 17108:2017
Испитување без разрушување - Осветлување во пенетрантно и магнетско тестирање на честички, добра практика
Non-destructive testing - Lighting in penetrant and magnetic particle testing, good practice
ИСРМ ТК 35
2018-04-30
2018-06-01
ISO 544:2017; EN ISO 544:2017
Потрошни материјали за заварување – Технички услови за испорачување на дополнителни материјали и прашоци – Тип на производ, димензии, толеранции и означувања (ISO 544:2017)
Welding consumables - Technical delivery conditions for filler materials and fluxes - Type of product, dimensions, tolerances and markings (ISO 544:2017)