Институт за стандардизација
на Република Македонија
Пребарај во каталогот
Buy ISO Standards


Почитувани корисници,

Изготвивме анкетен лист со цел следење на информации кои сакаме да ги добиеме од Ваша страна за согледување дали нашата организација ги исполнува Вашите барања, како и подобрување на услугите кои ИСРМ ги испорачува до Вас.

повеќе ...
 

Институт за стандардизација на Република Македонија

Насловна » Добродојдовте во Институтот за стандардизација на Република Македонија
Институтот за стандардизација на Република Македонија (ИСРМ) е национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација, ги промовира стандардизациските активности и преку здружување на јавните и приватните заинтересирани страни, ИСРМ подготвува и усвојува доброволни национални стандарди.

Новости

Jавна расправа по Македонски проекти

Погледнете го видеото: Упатство за коментари кон содржината на нацрт македонските стандарди

Целта на јавната расправа е да им се овозможи на сите заинтересирани страни а особено на малите и средни претпријатија (МСП) учество во процесот на стандардизација, преку гласање и поднесување на коментари кон содржината на нацрт македонските проекти. Рокот за гласање и поднесување коментари е определен со датумите “Почеток“ односно “Крај на гласање“. Македонските проекти се достапни преку доленаведениот линк: видете ги сите проекти (prМКС) на jавна расправа.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Се додека за соодветниот проект е отворена јавната расправа можете да извршите бришење и/или промена на Вашиот претходно зададен глас, следствено можете да продолжите со поднесување на нови коментари, бришење на старите и/или измена или дополна на претходно поднесените. Сите претходно поднесени коментари како и даденото гласање во овој случај се видливи.

 

Ознака на стандард
Фаза
ТК
Почеток на гласање
Краj на гласање
ИСРМ ТК 36
2017-11-30
2017-12-15
EN 13100-1:2017
Недесктруктивно тестирање на заварени споеви на термопластични полуготови производи – Дел 1: Визуелно испитување
Non destructive testing of welded joints of thermoplastics semi-finished products - Part 1: Visual examination
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-02-01
prEN 3745-411 rev
Воздухопловна серија - Влакна и кабли, оптички, употреба кај летала - Методи на испитување - Дел 411: Отпорност на флуиди (идентичен со EN 3745-411:2007)
Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 411: Resistance to fluids
ИСРМ Совет
2017-11-30
2018-01-01
EN 61191-2:2017
Уреди со печатени плочки - Дел 2: Секциска спецификација - Барања за составни делови за површинска монтажа со лемење
Printed board assemblies - Part 2: Sectional specification - Requirements for surface mount soldered assemblies